Herkesin gördüğü bir konuyu, bir başka dünyadan bakarak aktarmak,

zamanla unutulup söylenemeyen sözleri herkes için dile getirmek adına…